Get Adobe Flash player

000picD

Name D

เยี่ยมโรงเรียนน้อง

mtt149

วันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดโครงการ “เยี่ยมโรงเรียนน้อง” เพื่อนำทุนการศึกษาและสิ่งของขาดแคลนไปมอบให้กับโรงเรียน ตชด.32 บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนขุนยวมและโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรตัวแทนโรงเรียน จำนวน 10 คน ร่วมเดินทางไปส่งมอบของต่างๆให้โรงเรียนน้อง

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline