Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วอลเลย์บอล ธาตุทองคัพ ครั้งที่ 6

mtt161

วันที่ 10-11 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล "ธาตุทองคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมพล็กซ์ ธาตุทอง
ผลการแข่งขัน :
ประเภททีมชาย ชนะเลิศ : รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รองชนะเลิศอันดับ 1 : รร.มัธยมประชานิเวศน์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 รร.พระโขนง
ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ : รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 : รร.วชิรธรรมสาธิต รองชนะเลิศอันดับ 2 : รร.มัธยมประชานิเวศน์
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ฝ่ายชาย : รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ฝ่ายหญิง : รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline