Get Adobe Flash player

000picD

Name D

โรงเรียนลูกเสือต้นแบบ

mtt164

การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นำโดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กล่าวต้อนรับ และคณะครูร่วมนำเสนอแต่ละองค์ประกอบ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และเชิญกรรมการตรวจภาคปฏิบัติ ณ ลานอเนกประสงค์

 ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline