Get Adobe Flash player

งาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ประจำปีการศึกษา 2560

mtt171

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้แสดงมุทิตาคารวะแด่อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์ของตน เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo