Get Adobe Flash player

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt190

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกเสือเนตรนารีที่ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม ของผู้กำกับ และลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ณ ลานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

 

icon new  ภาพกิจกรรมคลิก  

                ดูภาพเคลื่อนไหว

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo