Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กีฬาภายใน (บานบุรีเกม 61 )

mtt199

 วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 "บานบุรีเกม" โดยมี ท่านอนุชา บูรพชัยศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏร กรุงทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมสมัย วงศ์ปถัมป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นผู้นำกล่าวรายงาน โดยวันที่ 23 ส.ค. 61 มีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และการมอบเหรียญรางวัลกีฬาต่างๆ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ส่วนวันที่ 24 ส.ค. 61 มีการแข่งขันกรีฑา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์หลีดแดนซ์ และเชียร์หลีดเดอร์ ณ ลานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรม 1 คลิก  

ภาพกิจกรรม 2 คลิก

FB mttline