Get Adobe Flash player

สอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

mtt224

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบชั้นตรี ๑๑๗ คน ชั้นโท ๗๙ คน และชั้นเอก ๖๗ คน โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนและตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบ ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง