Get Adobe Flash player

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt227

 วันที่ ๗ - ๙ ธันวามคม ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทก่อนเดินทาง และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผอ.รร.นวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ มาเยี่ยมค่าย จุดประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะลูกเสือ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกเสือกองร้อยพิเศษให้เป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ ณ ค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน