Get Adobe Flash player

000picD

Name D

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

mtt237

วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในกิจกรรมติว O-Net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline