Get Adobe Flash player

000picD

Name D

จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย

mtt024

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันงานมีการประกวด - แข่งขัน และตัดสินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ การคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่ การอ่านทำนองเสนาะ การร้องเพลงพร้อมเต้นจินตลีลาประกอบเพลง หัวข้อ ”ภาษาสวยด้วยเพลงลูกทุ่งไทย” นอกจากนี้มีการประกวดพิเศษสำหรับครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และครูผู้แต่งกายงามอย่างไทย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

 

ภาพกิจกรรม 1   คลิก

ภาพกิจกรรม 2   คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง