Get Adobe Flash player

000picD

Name D

เข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ”

mtt056

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ” จัดโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชา การจัดรายการวิทยุ เสียงตามสายที่ถูกต้อง ตลอดจนประสบการณ์ในการสื่อข่าวภาคสนาม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง