Get Adobe Flash player

000picD

Name D

โครงการ “เยี่ยมโรงเรียนน้อง”

mtt061

วันที่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดโครงการ “เยี่ยมโรงเรียนน้อง” เพื่อนำทุนการศึกษาและสิ่งของขาดแคลนไปมอบให้กับโรงเรียน ตชด.๓๒ บ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โรงเรียน ตชด.๓๒ เป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง การดำเนินตามโครงการในครั้งนี้ นำโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการครูในโรงเรียน จำนวน ๗ คน ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง