Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การฝึกภาคสนามนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๓

mtt065

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้เข้าเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหาร เดินทางพร้อมด้วย นายนัฐวัฒน์ เหียนขุนทด ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล และ ว่าที่ร้อยตรีวันทนา สุ่ยรัมย์ ครูผู้ควบคุม ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง