Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา

mtt066

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมนักเรียนเก่าฯ  มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายฯ  และชมรมครูเก่าฯ จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยมี พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยมีการถวายองค์ผ้าป่าของโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนทุกห้องเรียน เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง