Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ค่ายบูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ม 4,5

mtt067

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 27- 28 มกราคม 2563 โดยมี นางสาวศศิตา อาจวงษ์ ครู ค.ศ. 2  เป็นประธานค่าย และคณะวิทยากรจาก กรมทหารราบที่  1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้ความรู้ คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมความสามัคคี  ณ  ค่ายกรมทหารราบที่  1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และทัศนศึกษาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร ฐานทัพเรือสัตหีบ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง