Get Adobe Flash player

000

รองเปา

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน

2020 07 21 แจกมาสก์อนามัย

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ตัวแทนนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรม

กล้องที่ ๑ คลิก        กล้องที่ ๒ คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง