Get Adobe Flash player

000

รองเปา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

2020 07 22 1 อบรมการประเมินภายในและภายนอก

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

 

ภาพกิจกรรม

กล้องที่ ๑ คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง