Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

62www

 

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒             เข้าสู่เว็บโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

 

หมายเหตุ   งดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง