Get Adobe Flash player

000pic D1

Name D

Thumbnail  วันที่ ๗ - ๙ ธันวามคม ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทก่อนเดินทาง...
Thumbnail วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก...
Thumbnail วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑...
Thumbnail วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก “World AIDS Day”...
Thumbnail วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง จัดงาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง ย้อนยุค" โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ-เนตรนารี...
Thumbnail วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร...
Thumbnail วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และวงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เวลา ๑๕.๐๐...
Thumbnail วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับเกียรติจาก ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2...
Thumbnail   วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก...
Thumbnail วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมต้อนรับนายวัชราบูรณ์  บุญชู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองคนใหม่ โดยมีอดีตผู้อำนวยการ วิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา...
Thumbnail นที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัดเจีย เอฟเฟนดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมคณะ...
Thumbnail   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ณ ห้องฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง...
Thumbnail วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีอำลาผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน  เพื่อให้ผู้อำนวยได้กล่าวอำลาและให้โอวาทกับนักเรียน...
Thumbnail  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการจัดงาน “ มุทิตากษิณาลัย จากดวงใจของศิษย์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ...
Thumbnail วันที่ 8 กันยายน 2561 โรเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลกองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จากคณะกรรมการอาวุโส สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ...
Thumbnail กิจกรรม “ ค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ”วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรม “ ค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม...
Thumbnail  วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 "บานบุรีเกม" โดยมี ท่านอนุชา บูรพชัยศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กรุงทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมสมัย วงศ์ปถัมป์...
Thumbnail วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
Thumbnail  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561...
Thumbnail วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
Thumbnail วันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมวยเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...
Thumbnail วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ครบ ๖๖ พรรษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ ทิพวรรณ...
Thumbnail วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน เป็นประธานในพิธี...
Thumbnail วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑...
Thumbnail วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด...
Thumbnail วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในหัวข้อ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในหัวข้อ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม“มุทิตาบูชาบรมครู สุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน” เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่...
Thumbnail วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู หลกสูตรเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว.๒๑) โดยมี ดร.รัตติมา พานิชย์อนุรักษ์ ผู้อำนวยการ สพม. ๒...
Thumbnail วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ต่อเนื่องปีที่ ๒) ในหัวข้อ “ฉลาดรู้ทัน...เธอกับฉันปลอดภัย” โดยมีนางทิพวรรณ์...
Thumbnail วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี...
Thumbnail วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายม ๒๕๖๑ งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการตรวจสุขภาพ คณะครู บุคลากร พนักงานร้านค้า และนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจโลหิต ความดันโลหิต...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดให้มีการประเมินครูผู้ช่วย  ภาพกิจกรรมคลิก  ...
Thumbnail การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นำโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์...
Thumbnail วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 งานต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ตามคำขวัญ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” (Tobacco Break Heart) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน เป็นประธานกล่าวเปิด...
Thumbnail วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๖๗ ปี เนื่องด้วยวันที่ ๒ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีท่านอนุชา บูรพชัยศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail เปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์...
Thumbnail การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 – 8  เมษายน 2561  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561...
Thumbnail วันที่ 1-16 เมษายน 2561 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง จะครบวาระ 80 ปี จึงได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนโยบายให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 80 คน ที่นับถือศาสนาพุทธ...
Thumbnail วันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2561 เขตวัฒนา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ขึ้น...
Thumbnail วันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป จัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
Thumbnail การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Organization Development) ด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 29 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล...
Thumbnail   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25- 28 มีนาคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ...
Thumbnail การประชุมสัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560(ปิดกล่องชอล์ก) วันที่ 21 และ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมสัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560...
Thumbnail วันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ การประเมินผล กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากคณะกรรมการอาวุโส สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาการประเมินในเรื่อง 1.การบริหารงานในกองลูกเสือ 2.การประชุมกองลูกเสือ 3.การสวนสนาม 4.การประชุม  5.การสอนระเบียบแถวและสัญญาณมือของลูกเสือ...
Thumbnail วันที่ 5 มีนาคม 2561 งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์...
Thumbnail การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นำโดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง...
Thumbnail วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรตารี เนื่องในโอกาสจบการศึกษาและครบกำหนดเวลาแลกเปลี่ยน จำนวน 2 คน คือ...
Thumbnail การสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Olympaid Champion Education Center จำกัด ประจำประเทศฮ่องกง...
Thumbnail วันที่ 10-11 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล "ธาตุทองคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมพล็กซ์...
Thumbnail โรงเรียนคู่พัฒนา สหวิทยาเขตเบญจสิริ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู...
Thumbnail นที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้รับเกียรติจากมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซีประจำสาขาประเทศไทย เข้ามาจัดกิจกรรมฟุตบอล...
Thumbnail วันที่ 31 มกราคม 2561 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ...
Thumbnail   กิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์   ( MTT Open House 2018)วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ ( MTT Open House 2018) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสุดารัตน์ บูรพชัยศรี ประธานสภาวัฒนธรรม...
Thumbnail วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. เพื่อชี้แจงผลการสอบกลางภาคเรียนและคะแนนเก็บก่อนสอบระหว่างภาคเรียน...
Thumbnail  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน พร้อมคณะ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ขึ้นปีใหม่ 2561   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด...
Thumbnail วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์...
Thumbnail วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือเนตรนารีกองร้อยพิเศษและลูกเสือวิสามัญ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานค่าย...
Thumbnail วันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดโครงการ “เยี่ยมโรงเรียนน้อง” เพื่อนำทุนการศึกษาและสิ่งของขาดแคลนไปมอบให้กับโรงเรียน ตชด.32 บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย...
Thumbnail 14:59 Am_Tra วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายฯ...
Thumbnail วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Thumbnail วันที่ 1 ธันวาคม 2560 งานยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก “World AIDS...
Thumbnail งาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง 66 ปี"วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง จัดงาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง 66 ปี" โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงาน และนายสุเทพ หุตะประพิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมลั่นฆ้องชัยในพิธีเปิด ระหว่างเวลา 16.00-22.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และลูกเสือวิสามัญ  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖...
Thumbnail วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจอบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศ สพม. 2 ในการนิเทศติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย ในการนี้ไม้จัดให้มีการแสดงผลงาานของนักเรียน
Thumbnail วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยปู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวัน...
Thumbnail วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ยุวพิธีกร” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจวบวัน เป็นประธานในการอบรม และได้รับเกียรติจาร อ.สนธยา    ศรีเวียงธวัช และ...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมววัดธาตุทอง เป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประเภทการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน ...
Thumbnail วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  นำโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร...
Thumbnail ันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 "บานบุรีเกม" โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2...
Thumbnail วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม "วันลอยกระทง" โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธีเแิด กิจกรรมประกอบด้วย...
Thumbnail วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพพระธรรมปาโมกข์ อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ปีที่ 12...
Thumbnail วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นวันแรก จึงจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
Thumbnail ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางมณวลี  สุชาติพงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
Thumbnail วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตทอง ได้นำลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชา จำนวน ๔๕ คน...
Thumbnail ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีต้อนรับ ดร. รัตติมา พานิชอนุรักษ์...
Thumbnail การสอบลีลาศ นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปี 2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการสอบลีลาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560...
Thumbnail วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเกษียณอายุราชการ "ผูกสายใย ด้วยใจรัก ชาวธาตุทอง" ต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งหมด ๒ ท่าน ประกอบด้วย ครูวิไล ขวัญแก้ว...
Thumbnail วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย...
Thumbnail งานแสดงมุทิตาจิต “กตัญญุตาคารวะ”วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการจัดกิจกรรม “กตัญญุตาคารวะ” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งหมด ๒ ท่าน ประกอบด้วย ครูวิไล ขวัญแก้ว และครูวิลาสินี โชติมโนธรรม โดยมี...
Thumbnail วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเดินทางไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ ดังนี้ 1....
Thumbnail วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สุ่มคัดเลือกโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้เป็นตัวแทนของเขตวัฒนา จัดโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8...
Thumbnail วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน สโมสรโรตารี่ สาทร ประกอบด้วย Miss Brooklynn Marie McNitt...
Thumbnail วันวิทยาศาสตร์ และอาเซียน ประจำปี 2560วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ และอาเซียน ประจำปี...
Thumbnail กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)วันที่ 9 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(English Camp)...
Thumbnail วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครบ 85 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีและกล่าวอาศิรวาทสดุดี...
Thumbnail กิจกรรม Teen Voice School Tourวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด บริษัทในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป เข้ามาทำกิจกรรม Teen Voice School Tour สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
Thumbnail การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น....
Thumbnail วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์   ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี   กิจกรรมมีการประกวด-แข่งขัน และตัดสินประเภทต่างๆ ดังนี้...
Thumbnail วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560...
Thumbnail  วันที่ 27 กรกรฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนจำนวน 5 คน รวมรับเกียรติบัตรเนื่องใน งานจิตกรรมอินเดีย (Exhibition of Drawings Chitrakarma India)...
Thumbnail งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ 27 กรกรฎาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
Thumbnail วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
Thumbnail วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ทำการบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ...
Thumbnail ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2560  จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ๋ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัด นครปฐม   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ “ค่ายความเป็นเลิศทางศิลปะ MTT Art Camp ”  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 66 คน...
Thumbnail วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ...
Thumbnail วันที่ 28 มิถุนายน 2560 งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในวันงานมีการแสดงละครต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมตอบปัญหา และคอนเสิร์ต “The Mask Singer”...
Thumbnail วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน...
Thumbnail   วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมมีการประกวด-แข่งขัน และตัดสินประเภทต่างๆ อาทิ การคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี...
Thumbnail วันที่ 25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการวัดและประเมินผลและการออกข้อสอบอัตนัย เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาการเรียนการสอน...
Thumbnail   วันที่ 24 มิถุนายน 2560 คณะครูและตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของโครงการเขาพระยาเดินธง โดยมีกิจกรรมปลูกป่า บนพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่...
Thumbnail วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะครูและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน...
Thumbnail วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะครูและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน...
Thumbnail พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มกรรมการนักเรียน วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในวันนี้...
Thumbnail   วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 งานต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day)  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน  เป็นประธานกล่าวเปิด ณ  เวทีหน้าเสาธงโรงเรียน  กิจกรรมประกอบด้วย...
Thumbnail  วันที่ 19 เมษายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร จากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail  วันที่ 19-20 เมษายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา...
Thumbnail วันที่ 12-15 เมษายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และในวันที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร...
Thumbnail วัดธาตุทอง พระอารามหลวง และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมกันจัดงานบรรพชาสามเณร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เฉลิมฉลองในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 10 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 62...
Thumbnail วันที่ 1 เมษายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่โรงเรียนเป็นสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เขตวัฒนา ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ และห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.
Thumbnail วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ เพื่อมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 โดยมีพระราชวรญาณโสภณ (ชุบ  เขมงฺกโร)...
Thumbnail วันที่ 28 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ  จันทร์ฤกษ์...
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2560  ตั้งแต่วันที่ 27- 30 มีนาคม 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน   ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ...
Thumbnail กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “ธาตุทองคัพ” ครั้งที่ 5   ระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 9 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมพล็กซ์ ธาตุทอง  โดยมีทีมเข้าร่ามการแข่งขัน ทีมชาย 12 ทีม ทีมหญิง 7...
Thumbnail   วันที่ 6 มีนาคม 2560  งานแนะแนว  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ  จันทร์ฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ...
Thumbnail วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
Thumbnail วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้ารับการตรวจเยี่ยมติดตาม และประเมิน ระดับ ScQA (School Quality Award) รอบที่ 2...
Thumbnail   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสถานที่จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ และคณะครูรร.มัธยมวัดธาตุทอง รร.วชิรธรรมสาธิต รร.ไทยคริสเตียน รร.แอ๊ดเวนติสเอกมัย และรร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กำกับดูแลและเป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เป็นการสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  08.30-13.30 น. สอบวิชาภาษาไทย...
Thumbnail วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Iranian School in Bangkok จำนวน 14 ท่าน ซึ่งขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและดูระบบการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา...
Thumbnail วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด) และ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
Thumbnail    โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานค่าย และคณะวิทยากรประจำกองซึ่งดำเนินการโดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน 62 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่าย ณ ค่ายฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย ณ ค่ายพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก...
Thumbnail วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมพิธีมอบแหนบทองคำ และโล่ จากผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร(พิเศษ) ทำหน้าที่ผู้บังคับกองผสม...
Thumbnail วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานแนะแนว รวบรวมผลการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 คะแนน GAT ภาษาไทย (เชื่อมโยง) ของนักเรียนที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-10 ของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับเกียรติบัตร ของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดย น.ส.ซามาวีร์ โสดารัตน์ ม.6/1 ได้คะแนนเต็ม 150 คะแน  
Thumbnail วันที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ ( MTT  Open  House 2060) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายชวลิต   นกขุนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน...
Thumbnail   วันที่ 14-16 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประชุมสัมมนา ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559...
Thumbnail วันที่ 11 มกราคม  2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการการนิเทศแบบกัลยาณมิตรครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ปีงบประมาณ  2560  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  นำโดยนายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการ สพม.2  และคณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  ประจวบวัน...
Thumbnail วันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมบริจาคเงินปัจจัยและสิ่งของอาหารแห้ง จากคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ นำโดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันบรรจุของบริจาคใส่กล่อง และจัดส่งไปยังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาค ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail กิจกรรมสุขสันต์วันดีขึ้นปีใหม่ สดชื่นแจ่มใสชาวธาตุทอง วันที่ 7 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ในชื่องาน “สุขสันต์วันดีขึ้นปีใหม่  สดชื่นแจ่มใสชาวธาตุทอง”  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ...
Thumbnail การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับการประเมิน ระดับ OBECQA  วันที่ 7 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับการประเมิน ระดับ OBECQA ...
Thumbnail วันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานในฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยพระสงฆ์รวมเป็นจำนวน  9 รูป การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานตลอดทั้งปี แก่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน
Thumbnail วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่  โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมมีตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. มีกิจกรรม “Stories of Christmas”  การตอบคำถามวันคริสต์มาส  การแข่งขัน Spelling Bee การแสดงงานวันปีใหม่ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ...
Thumbnail  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดโครงการ “เยี่ยมโรงเรียนน้อง”  เพื่อนำทุนการศึกษาและสิ่งของขาดแคลนไปมอบให้กับโรงเรียน ตชด.32 บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
Thumbnail วันที่ 20 ธันวาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศลเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหากุศลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพลเรือเอกสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ เป็นประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน...
Thumbnail วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม
Thumbnail วันที่ 1 ธันวาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” โดยมีนายสมสมัย วงศ์ปถัมภ์ รักษาษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสงเสริมทักษะสุขภาพและทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา มีการจัดแสดงผงงานการประกวดแข่งขันวาดรูประบายสี การจัดนิทรรศการวันเอดส์โลก และกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ ลานอเนกประสงค์...
Thumbnail  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    นอกจากนี้มีพิธีประดับอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี ณ...
Thumbnail   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์     ประจวบวัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชการที่ 6 ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail   วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม "ค่ายบูรณาการทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559" ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
Thumbnail วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ มีการกล่าวคำปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี...
Thumbnail วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภาพกิจกรรมคลิก   
Thumbnail  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองร่วมกับศิษย์เก่า จัดพิธีแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน  2559   เวลา 16.00 น - 19.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ภาพกิจกรรมคลิก     
Thumbnail    ว่าที่ร้อยตรีณรงค์      ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธาน โดยมีรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย จัดการประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร นักเรียนชั้นม. 1- 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกับโรงเรียน โดยจัดประชุม 2 รอบ ดังนี้ เวลา 09.00 - 12.00 น. ม.1 ม.3 และ ม.5 เวลา 13.00 - 16.00 น. ม.2 ม.4 และ ม.6        ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกระดับชั้นอย่างดียิ่ง ...
Thumbnail วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นักเรียน และวงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพพระธรรมปาโมกข์ (นพ องกุรปญโญ ป.ธ. 7) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทองฯ และนำนักเรียนผู้สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก และนักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง...
Thumbnail วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วม แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  
Thumbnail วันที่ 25  ตุลาคม 2559  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์     ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วม แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
Thumbnail วันที่ 22 ตุลาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
Thumbnail     ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณสนามหลวง โดยแจกริบบิ้นดำ แจกน้ำ เก็บขยะ และช่วยเหลือผู้ป่วยและคนชรา  ณ บริเวณท้องสนามหลวง บริเวณท้องสนามหลวง   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail     โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนำโดยว่ที่ร้อยตรีณรงค์     ประจวบวันผู้อำนวยการโรงเรียนนพร้อมด้วยครูบุคลากร และนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ สำหรับบริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail   วันที่ 11-17 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จำนวน 29 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นนความรู้ชั้นสูง(A.T.C) ของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี   ภาพกิจกรรมคลิก วันที่ 11-17 ตุลาคม 2559...
Thumbnail วันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการสมัชชานักเรียนและสมัชชานักเรียนประจำห้อง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จำนวน 55 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริและโรงเรียนใกล้เคียง ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร  
Thumbnail     วันที่ 4 ตุลาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดประเมินครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้าง โดยมีอดีตผู้อำนวยการ นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และอาจารย์ชูจิตต์ ชาญสุวิทยานันท์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มาเป็นกรรมการในการประเมิน ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail     วันที่ 3 ตุลาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการสอบลีลาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พ33201 พลศึกษา(ลีลาศ) โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้นำขบวนเต้นเปิดฟลอร์ลีลาศ พร้อมด้วยคณะครูและแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน  
Thumbnail วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเกษียณอายุราชการ "ผูกสายใย ด้วยใจรัก ชาวธาตุทอง" และพิธีแสดงมุทิตาจิต "กตัญญุตาคารวะ" แก่ข้าราชการซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและทำคุณประโยชน์นานัปการแก่โรงเรียน จำนวน ๕ ท่าน...
Thumbnail วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ในการ สอบสัมภาษณ์ ตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.) รุ่นที่ 783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์   ประจวบวัน เป็นผู้กล่าวต้องรับ คณะผู้สอบสัมภาษณ์  
Thumbnail โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน "บานบุรีเกม" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอนุชา บูรพชัยศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตวัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม วัดธาตุทอง พระอารามหลวง   ภาพกิจกรรมคลิก
Thumbnail วันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานห้องสมุด โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และกิจกรรมห้องสมุด ภายใต้ชื่องาน "สิ่งแวดล้อมยั่งยืน วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า การอ่านสร้างปัญญา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในวันนี้มีการแสดงเปิดด้วยเพลงอาเซียนร่วมใจ นิทรรศการโครงงานวิทยาศาตร์...
Thumbnail       วันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  
Thumbnail   วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ มีพระชนมายุครม 7 รอบ 84 พรรษา โดยมี ดร. ชุมพร   พรประภา เป็นประธานในพิธี พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวบทอาเศียรวาท การรำถวายพระพร ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อพระคุณแม่   
Thumbnail วันที่ 8 สิงหาคม 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการแนะแนวการศึกษา JA IT'S MY  BUSINESS ธุรกิจของฉัน ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง  ...
Thumbnail วันที่ 8 สิงหาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมตอบคำถามอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารเรียนใน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารเรียนนอก   ภาพกิจกรรมคลิก  
Thumbnail วันที่ 3 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกัยธนาคารออมสิน จัดโครงการรธาตุทองออมเงิน โดยธนาคารออมสิน ได้มารับบริการเปิดบัญชีออมเงินให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และจะมาให้บริการรับฝากเงินให้นักเรียนทุกวันพุธแรกของเดือน  ภาพกิจกรรมคลิก  
Thumbnail วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงานมีการจัดแสดงผลงานการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยต่างๆ อาทิ การประกวดคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแต่งคำขวัญ การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ การแสดงฉ่อย"นักฉ่อยมือใหม่ หัวใจหัดรัก"...
Thumbnail ค่ายอบรมนายหมู่ ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นผู้บังคับบัญชาค่าย ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม   (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์) *********************************************************************************************************************************  
Thumbnail วันที่ 15 กรกฎาคม 2559         โรงเรียนนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  มีรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป  และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  เป็นประธานในพิธี โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน ตั้งขบวนแห่เทียนจากบริเวณโรงเรียนและนำไปถวาย วัดธาตุทอง (พระอารามหลวง ) เขตวัฒนา  *****************************************************************************************************************************...
Thumbnail วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์     ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และพิธีถวายเทียนพรรษาในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     ณ วัดธาตุทอง (พระอารามหลวง)   (ประชาสัมพันธ์-ข่าว/โสตทัศนศึกษา-ภาพ)    
Thumbnail 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21(วัดธาตุทอง) จัดกิจกรรม"วัยเรียน วัยใส ห่างใกลเอดส์" ปีการศึกษา 2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง...
Thumbnail วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์        ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู เดินทางเยียมบ้าน  ด.ญ.ธนภรณ์  แซ่ลิ้ม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2/4  ที่ประสบอัคคีภัย     ภาพกิจกรรมคลิก  
Thumbnail ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสุนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี...
Thumbnail วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมตามรอยสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน...
Thumbnail   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเบญจสิริจัดงาน "เบญจสิริร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"  โดยมี ผอ.ไพรัช  แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธาน...
Thumbnail   วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2559...
Thumbnail วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มสมัชชานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมมีดังนี้ ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไหว้ครูประจำชั้นด้วยพานดอกไม้และพานธูปเทียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี คณะกรรมการสมัชชานักเรียนรับเข็มสมัชชาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน...
Thumbnail 14 มิ.ย. 59 นิตยสาร a day ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดโครงการ "แนะให้แนวปี 3" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ภาพกิจกรรมคลิก  
Thumbnail   วันที่ 13- 14  มิถุนายน 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  (งานประชาสัมพันธ์ ข่าว/งานโสตทัศนศึกษา ภาพ)

line office mttline